Dịch vụ luật sư đầu tư tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

25/03/2019 12:12 944 lần Chuyên mục: Lĩnh vực Đầu tư

Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc – Dịch vụ luật sư đầu tư tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh!

1. Dịch vụ tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đầu tư – Dịch vụ luật sư đầu tư tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

– Tư vấn thủ tục xin quyết định chủ trương đầu tư, xin điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật.

Dịch vụ luật sư đầu tư tại Hóc Môn
Dịch vụ luật sư đầu tư tại Hóc Môn – Luật Châu Phúc

– Tư vấn thủ tục xin điều chỉnh dự án đầu tư, xin điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Tư vấn thủ tục xin cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, xin cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Tư vấn thủ tục xin điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, xin hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Tư vấn thủ tục xin thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài, xin chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài.

– Tư vấn thủ tục xin giãn tiến độ đầu tư, xin tạm ngưng hoạt động đầu tư, xin chấm dứt hoạt động đầu tư, xin nộp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2. Dịch vụ soạn thảo hồ sơ trong lĩnh vực đầu tư – Dịch vụ luật sư đầu tư tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

– Soạn thảo hồ sơ xin quyết định chủ trương đầu tư, xin điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật.

– Soạn thảo hồ sơ xin điều chỉnh dự án đầu tư, xin điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Soạn thảo hồ sơ xin cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, xin cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Soạn thảo hồ sơ xin điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, xin hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Soạn thảo hồ sơ xin thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài, xin chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài.

– Soạn thảo hồ sơ xin giãn tiến độ đầu tư, xin tạm ngưng hoạt động đầu tư, xin chấm dứt hoạt động đầu tư, xin nộp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

3. Dịch vụ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư – Dịch vụ luật sư đầu tư tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

– Dịch vụ xin quyết định chủ trương đầu tư, xin điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật.

– Dịch vụ xin điều chỉnh dự án đầu tư, xin điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Dịch vụ xin cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, xin cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Dịch vụ xin điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, xin hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Dịch vụ xin thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài, xin chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài.

– Dịch vụ xin giãn tiến độ đầu tư, xin tạm ngưng hoạt động đầu tư, xin chấm dứt hoạt động đầu tư, xin nộp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Dịch vụ luật sư đầu tư tại Hóc Môn
Luật Châu Phúc – Dịch vụ luật sư đầu tư tại Hóc Môn

Khách hàng có nhu cầu nhờ dịch vụ luật sư đầu tư tại Hóc Môn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Dịch vụ luật sư đầu tư tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 2 votes

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!

0909.86.00.86