Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

24/11/2019 12:12 1211 lần Chuyên mục: Lĩnh vực Dân sự

Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc – Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh!

1. Các loại tranh chấp đất đai chủ yếu – Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

– Tranh chấp xác định chủ thể có quyền sử dụng đất là tranh chấp phát sinh trong quá trình quản lý sử dụng đất không liên quan đến tranh chấp về giao dịch quyền sử dụng đất và tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất, bản chất của loại tranh chấp này là khi thụ lý giải quyết thì Tòa án phải xác định quyền sử dụng đất thuộc về ai, chủ thể nào.

Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai tại Hóc Môn
Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai tại Hóc Môn – Luật Châu Phúc

– Tranh chấp liên quan đến giao dịch quyền sử dụng đất như chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, bão lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất… thể hiện dưới các dạng phổ biến như tranh chấp yêu cầu thực hiện nghĩa vụ hợp đồng, tranh chấp yêu cầu công nhận hiệu lực hợp đồng, tranh chấp yêu cầu tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu.

– Tranh chấp liên quan đến thừa kế quyền sử dụng đất thể hiện dưới các dạng phổ biến như tranh chấp yêu cầu chia di sản thừa kế do người chết để lại, tranh chấp yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình, tranh chấp yêu cầu bác bỏ quyền thừa kế của người khác, tranh chấp yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản của người chết để lại.

– Các loại tranh chấp khác về đất đai như tranh chấp về chia tài sản chung là quyền sử dụng đất của vợ chồng, tranh chấp về chia tài sản chung là quyền sử dụng đất của các đồng sở hữu, tranh chấp về chia tài sản chung là quyền sử dụng đất của các thành viên sống chung trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất…

2. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai – Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

Trường hợp đương sự lựa chọn giải quyết tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân (Áp dụng đối với trường hợp đương sự không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ khác có liên quan theo quy định của pháp luật đất đai) thì việc giải quyết tranh chấp đất đai được thực hiện như sau:

– Tranh chấp giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết, nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

– Tranh chấp mà một bên là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết, nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Trường hợp đương sự lựa chọn giải quyết tranh chấp đất đai tại Tòa án nhân dân (Áp dụng đối với trường hợp đương sự có hoặc không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ khác có liên quan theo quy định của pháp luật đất đai) thì việc giải quyết tranh chấp đất đai được thực hiện như sau:

– Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (Gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) theo quy định của pháp luật về đất đai đối với những loại tranh chấp đất đai bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải cơ sở trước khi khởi kiện (Tranh chấp xác định chủ thể có quyền sử dụng đất – Tranh chấp ai là người có quyền sử dụng đất)

– Nộp đơn khởi kiện tranh chấp đất đai tại Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự đối với những loại tranh chấp đất đai không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải cơ sở trước khi khởi kiện (Tranh chấp liên quan đến giao dịch quyền sử dụng đất, tranh chấp liên quan đến thừa kế quyền sử dụng đất, tranh chấp tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất)

3. Thủ tục nhờ luật sư tham gia giải quyết tranh chấp đất đai – Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

Để luật sư tham gia giải quyết tranh chấp đất đai thì nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải làm đơn yêu cầu luật sư gửi cho luật sư bảo vệ mà mình lựa chọn hoặc gửi cho tổ chức hành nghề luật sư nơi làm việc của luật sư mà mình lựa chọn tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Trên cơ sở đơn yêu cầu luật sư của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, luật sư sẽ chủ động liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng để nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ như thẻ luật sư, chứng chỉ hành nghề luật sư, đơn yêu cầu luật sư của khách hàng, văn bản cử luật sư của tổ chức hành nghề luật sư.

Sau khi được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng chấp nhận hồ sơ đăng ký bảo vệ thì luật sư sẽ chủ động liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng tùy vào từng giai đoạn cụ thể để tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong quá trình giải quyết tranh chấp đất đai.

Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai tại Hóc Môn
Luật Châu Phúc – Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai tại Hóc Môn

Khách hàng có nhu cầu nhờ luật sư giải quyết tranh chấp đất đai tại Hóc Môn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 25 votes

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!

0909.86.00.86