Văn phòng luật sư tại huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

30/10/2019 12:12 1141 lần Chuyên mục: Bài viết nổi bật

Văn phòng luật sư tại Hóc Môn – Luật Châu Phúc chuyên tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện trong tố tụng và thực hiện dịch vụ khác trong tất cả các lĩnh vực như hình sự, dân sự, hành chính, kinh tế, lao động, hôn nhân, doanh nghiệp, đầu tư, thừa kế, nhà đất… Cụ thể như sau:

1. Dịch vụ tư vấn pháp luật của Văn phòng luật sư tại Hóc Môn – Luật Châu Phúc

– Văn phòng luật sư tại Hóc Môn – Luật Châu Phúc chuyên tư vấn pháp luật hình sự liên quan tới tội phạm và hình phạt như các yếu tố cấu thành tội phạm, các loại tội danh cụ thể, các chế tài hình sự áp dụng, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự…

Văn phòng luật sư tại Hóc Môn
Văn phòng luật sư tại Hóc Môn – Luật Châu Phúc

– Luật Châu Phúc – Văn phòng luật sư tại Hóc Môn chuyên tư vấn pháp luật dân sự liên quan tới các tranh chấp phát sinh trong quan hệ dân sự phổ biến như tranh chấp tài sản, tranh chấp đất đai, tranh chấp nhà ở, tranh chấp thừa kế, tranh chấp hợp đồng dân sự…

– Văn phòng luật sư tại Hóc Môn – Luật Châu Phúc chuyên tư vấn pháp luật hành chính liên quan tới các vấn đề pháp lý phát sinh trong quan hệ hành chính phổ biến như khiếu nại hành chính, khiếu kiện hành chính đối với các quyết định hành chính, hành vi hành chính…

– Luật Châu Phúc – Văn phòng luật sư tại Hóc Môn chuyên tư vấn pháp luật kinh tế liên quan tới các tranh chấp phát sinh trong quan hệ kinh tế phổ biến như tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa, tranh chấp hợp đồng cung ứng dịch vụ, tranh chấp hợp đồng xúc tiến thương mại…

– Văn phòng luật sư tại Hóc Môn – Luật Châu Phúc chuyên tư vấn pháp luật lao động liên quan tới các tranh chấp phát sinh trong quan hệ lao động phổ biến như tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, tranh chấp xử lý kỷ luật theo hình thức sa thải…

– Luật Châu Phúc – Văn phòng luật sư tại Hóc Môn chuyên tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình liên quan tới các tranh chấp phát sinh trong quan hệ hôn nhân gia đình phổ biến như tranh chấp ly hôn, tranh chấp nuôi con, tranh chấp chia tài sản chung của vợ chồng…

2. Dịch vụ tham gia tố tụng của Văn phòng luật sư tại Hóc Môn – Luật Châu Phúc

– Văn phòng luật sư tại Hóc Môn – Luật Châu Phúc chuyên tham gia tố tụng trong các vụ án hình sự với tư cách là luật sư bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc luật sư bảo vệ cho người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

– Luật Châu Phúc – Văn phòng luật sư tại Hóc Môn chuyên tham gia tố tụng trong các vụ án dân sự (Bao gồm vụ án dân sự, kinh tế, lao động, hôn nhân) với tư cách là luật sư bảo vệ quyền và lợi ich hợp pháp cho các bên đương sự như nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

– Văn phòng luật sư tại Hóc Môn – Luật Châu Phúc chuyên tham gia tố tụng trong các vụ án hành chính với tư cách là luật sư bảo vệ quyền và lợi ich hợp pháp cho các bên đương sự như người khởi kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Tham gia tố tụng được hiểu là việc luật sư tham gia giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, hành chính, kinh tế, lao động, hôn nhân với tư cách là người bào chữa hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự theo quy định của pháp luật.

3. Dịch vụ đại diện trong tố tụng của Văn phòng luật sư tại Hóc Môn – Luật Châu Phúc

– Văn phòng luật sư tại Hóc Môn – Luật Châu Phúc chuyên đại diện theo ủy quyền để thay mặt và nhân danh người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng trong các vụ án hình sự.

– Luật Châu Phúc – Văn phòng luật sư tại Hóc Môn chuyên đại diện theo ủy quyền để thay mặt và nhân danh cho các bên đương sự như nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng trong các vụ án dân sự (Bao gồm vụ án dân sự, kinh tế, lao động, hôn nhân).

– Văn phòng luật sư tại Hóc Môn – Luật Châu Phúc chuyên chuyên đại diện theo ủy quyền để thay mặt và nhân danh cho các bên đương sự như người khởi kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia tố tụng trong các vụ án hành chính.

Đại diện trong tố tụng được hiểu là việc luật sư tham gia giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, hành chính, kinh tế, lao động, hôn nhân với tư cách là người đại diện theo ủy quyền của các bên đương sự theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện các dịch vụ pháp lý khác của Văn phòng luật sư tại Hóc Môn – Luật Châu Phúc

– Văn phòng luật sư tại Hóc Môn – Luật Châu Phúc chuyên thay mặt và nhân danh khách hàng tham gia giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực doanh nghiệp như lập hồ sơ thành lập doanh nghiệp, lập hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp…

– Luật Châu Phúc – Văn phòng luật sư tại Hóc Môn chuyên thay mặt và nhân danh khách hàng tham gia giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư như lập hồ sơ xin cấp dự án đầu tư, lập hồ sơ xin chuyển dự án đầu tư, lập hồ sơ tạm ngưng dự án đầu tư…

– Văn phòng luật sư tại Hóc Môn – Luật Châu Phúc chuyên thay mặt và nhân danh khách hàng tham gia giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thừa kế như lập di chúc để định đoạt di sản, lập hồ sơ khai nhận di sản thừa kế, lập hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản thừa kế…

– Luật Châu Phúc – Văn phòng luật sư tại Hóc Môn chuyên thay mặt và nhân danh khách hàng tham gia giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà đất như lập hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ đăng bộ sang tên quyền sở hữu sử dụng nhà đất…

Văn phòng luật sư tại Hóc Môn
Luật Châu Phúc – Văn phòng luật sư tại Hóc Môn

Khách hàng có nhu cầu hãy liên hệ ngay với Văn phòng luật sư tại Hóc Môn – Luật Châu Phúc để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nổ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Văn phòng luật sư tại huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 95 votes

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!

0909.86.00.86