Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

22/07/2019 12:12 1078 lần Chuyên mục: Lĩnh vực Kinh tế

Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc – Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh!

1. Một số hợp đồng kinh tế phổ biến hiện nay – Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

Hợp đồng kinh tế là thỏa thuận giữa thương nhân với thương nhân hoặc thương nhân với các bên có liên quan nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lời khác.

Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế tại Hóc Môn
Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế tại Hóc Môn – Luật Châu Phúc

Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa, mua bán hàng hóa là hoạt động thương mại theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán, bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hoá theo thỏa thuận.

Tranh chấp hợp đồng cung ứng dịch vụ, cung ứng dịch vụ là hoạt động thương mại theo đó bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ cho bên sử dụng dịch vụ và nhận thanh toán, bên sử dụng dịch vụ có nghĩa vụ thanh toán cho bên cung ứng dịch vụ và sử dụng dịch vụ theo thỏa thuận.

Tranh chấp hợp đồng xúc tiến thương mại, xúc tiến thương mại là hoạt động thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ, bao gồm các hoạt động khuyến mại, quảng cáo thương mại, trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ và hội chợ, triển lãm thương mại.

2. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế – Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

Đối với tranh chấp hợp đồng kinh tế thì tùy vào từng trường hợp cụ thể mà sẽ do các cơ quan có thẩm quyền khác nhau giải quyết, hiện nay việc giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế sẽ do cơ quan tòa án và trọng tài thương mại giải quyết.

– Thẩm quyền giải quyết của cơ quan tòa án: Trường hợp các bên không có thỏa thuận trọng tài, thoả thuận trọng tài vô hiệu hoặc thoả thuận trọng tài không thể thực hiện được thì thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế thuộc về tòa án. Tòa án có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp hợp đồng kinh tế phát sinh trong hoạt động kinh doanh thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh và đều có mục đích lợi nhuận.

– Thẩm quyền giải quyết của trọng tài thương mại: Tranh chấp hợp đồng kinh tế được giải quyết bằng trọng tài nếu các bên có thoả thuận trọng tài, thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp. Trường hợp các bên tranh chấp đã có thoả thuận trọng tài mà một bên khởi kiện tại toà án thì toà án phải từ chối thụ lý, trừ trường hợp thoả thuận trọng tài vô hiệu hoặc thoả thuận trọng tài không thể thực hiện được.

3. Trình tự giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế – Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

– Trình tự giải quyết tại cơ quan toà án: Người có nhu cầu giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế gửi đơn khởi kiện tới tòa án có thẩm quyền, sau khi nhận đơn khởi kiện tòa án tiến hành thụ lý vụ án nếu có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, trong quá trình giải quyết vụ án tòa án tiến hành hòa giải để các bên đương sự thương lượng thỏa thuận với nhau, nếu hòa giải không thành thì tòa án mở phiên tòa để giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật.

– Trình tự giải quyết tại trọng tài thương mại: Người có nhu cầu giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế gửi đơn khởi kiện tới trọng tài có thẩm quyền, sau khi nhận đơn khởi kiện trọng tài tiến hành thụ lý vụ án nếu có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, theo yêu cầu của các bên trọng tài tiến hành hòa giải để các bên đương sự thương lượng thỏa thuận với nhau, nếu hòa giải không thành thì trọng tài mở phiên họp để giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật.

Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế tại Hóc Môn
Luật Châu Phúc – Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế tại Hóc Môn

Khách hàng có nhu cầu nhờ luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế tại Hóc Môn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 8 votes

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!

0909.86.00.86