Luật sư giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

26/07/2019 12:12 907 lần Chuyên mục: Lĩnh vực Kinh tế

Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc – Luật sư giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh!

1. Quyền được nhờ luật sư tham gia giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại – Luật sư giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

Theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự thì luật sư là người tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự bao gồm nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong quá trình giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại.

Luật sư giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại Hóc Môn
Luật sư giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại Hóc Môn – Luật Châu Phúc

Luật sư được hiểu là người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật, thực hiện dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong đó có hoạt động tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng.

Theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự thì nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền tự mình hoặc nhờ luật sư tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình trong quá trình giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại.

Như vậy trong quá trình giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại thì luật sư được quyền tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự trên cơ sở yêu cầu của khách hàng và được sự cho phép của các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

2. Vai trò luật sư khi tham gia giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại – Luật sư giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

Khi tham gia giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại thì luật sư được quyền nghiên cứu toàn bộ hồ sơ vụ án, được đọc, ghi chép và sao chụp những tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ án để phục vụ cho hoạt động bảo vệ của mình.

Khi tham gia giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại thì luật sư được quyền tự mình thu thập tài liệu, chứng cứ hoặc đề nghị cơ quan tiến hành tố tụng thu thập tài liệu, chứng cứ có liên quan để làm sáng tỏ sự thật khách quan của vụ án.

Khi tham gia giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại thì luật sư được quyền đưa ra lập luận khi tham gia phiên toà dựa trên quy định của pháp luật và dựa theo tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án để bảo vệ cho thân chủ của mình.

Khi tham gia giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại thì luật sư được quyền khiếu nại quyết định, hành vi của cơ quan tiến hành tố tụng hoặc người có thẩm quyền tiến hành tố tụng nếu quyết định, hành vi đó gây bất lợi cho thân chủ của mình.

3. Thủ tục nhờ luật sư tham gia giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại – Luật sư giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

Để luật sư tham gia giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại thì khách hàng phải làm đơn yêu cầu luật sư gửi cho luật sư bảo vệ mà mình lựa chọn hoặc gửi cho tổ chức hành nghề luật sư nơi làm việc của luật sư mà mình lựa chọn tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Trên cơ sở đơn yêu cầu luật sư của khách hàng thì luật sư sẽ liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng để nộp hồ sơ tham gia giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại như thẻ luật sư, chứng chỉ hành nghề luật sư, đơn yêu cầu luật sư, văn bản cử luật sư của tổ chức hành nghề luật sư.

Sau khi được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng chấp nhận thì luật sư sẽ chủ động liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng tùy vào từng giai đoạn cụ thể để tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong quá trình giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại.

Luật sư giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại Hóc Môn
Luật Châu Phúc – Luật sư giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại Hóc Môn

Khách hàng có nhu cầu nhờ luật sư giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại Hóc Môn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Luật sư giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 2 votes

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!

0909.86.00.86