Luật sư giải quyết tranh chấp xử lý kỷ luật sa thải tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

22/06/2019 12:12 932 lần Chuyên mục: Lĩnh vực Lao động

Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc – Luật sư giải quyết tranh chấp xử lý kỷ luật sa thải tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh!

1. Căn cứ xử lý kỷ luật theo hình thức sa thải – Luật sư giải quyết tranh chấp xử lý kỷ luật sa thải tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

Theo quy định của pháp luật lao động thì hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng đối với người lao động trong các trường hợp sau:

Luật sư giải quyết tranh chấp xử lý kỷ luật sa thải tại Hóc Môn
Luật sư giải quyết tranh chấp xử lý kỷ luật sa thải tại Hóc Môn – Luật Châu Phúc

– Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động.

– Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm trong thời gian chưa xoá kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm, tái phạm được coi là trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật theo quy định của pháp luật lao động.

– Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 01 năm mà không có lý do chính đáng, các trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm thiên tai, hoả hoạn, bản thân hoặc thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và các trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.

2. Nguyên tắc xử lý kỷ luật theo hình thức sa thải – Luật sư giải quyết tranh chấp xử lý kỷ luật sa thải tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

Khi xử lý kỷ luật sa thải thì người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động, phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở, người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa, người lao động dưới 18 tuổi thì phải có mặt của cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật, việc xử lý kỷ luật sa thải đối với người lao động phải được lập thành biên bản.

Không được xử lý kỷ luật sa thải đối với người lao động đang trong thời gian nghỉ ốm đau, điều dưỡng hoặc nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động; người lao động nữ có thai, nghỉ thai sản hoặc người lao động nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi; người lao động đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm là căn cứ để xử lý kỷ luật sa thải.

Ngoài ra, không được áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động, khi một người lao động đồng thời có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì chỉ áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất, không xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động do mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc điều khiển hành vi.

3. Trình tự xử lý kỷ luật theo hình thức sa thải – Luật sư giải quyết tranh chấp xử lý kỷ luật sa thải tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

Người sử dụng lao động gửi thông báo bằng văn bản về việc tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật sa thải cho ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc ban chấp hành công đoàn cấp trên cơ sở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở, cho người lao động, cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật của người lao động dưới 18 tuổi ít nhất năm ngày làm việc trước khi tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật sa thải.

Cuộc họp xử lý kỷ luật sa thải được tiến hành khi có mặt đầy đủ các thành phần tham dự, trường hợp người sử dụng lao động đã thông báo bằng văn bản ba lần mà một trong các thành phần tham dự không có mặt thì người sử dụng lao động tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật sa thải, trừ trường hợp người lao động đang trong thời gian không được xử lý kỷ luật quy định của pháp luật lao động.

Cuộc họp xử lý kỷ luật sa thải phải được lập thành biên bản và được thông qua cho các thành viên tham dự trước khi kết thúc cuộc họp xử lý kỷ luật sa thải, biên bản phải có đầy đủ chữ ký của các thành phần tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật sa thải và chữ ký của người lập biên bản, trường hợp một trong các thành phần đã tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật sa thải mà không ký vào biên bản thì phải ghi rõ lý do.

Quyết định xử lý kỷ luật lao động sa thải phải được ban hành trong thời hạn của thời hiệu xử lý kỷ luật lao động (06 tháng kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm hoặc 12 tháng đối với hành vi vi phạm liên quan đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh) hoặc thời hạn kéo dài thời hiệu xử lý kỷ luật lao động (60 ngày kể từ ngày hết thời hiệu xử lý kỷ luật lao động), quyết định xử lý kỷ luật sa thải phải được gửi đến các thành phần tham dự phiên họp xử lý kỷ luật lao động.

Luật sư giải quyết tranh chấp xử lý kỷ luật sa thải tại Hóc Môn
Luật Châu Phúc – Luật sư giải quyết tranh chấp xử lý kỷ luật sa thải tại Hóc Môn

Khách hàng có nhu cầu nhờ luật sư giải quyết tranh chấp xử lý kỷ luật sa thải tại Hóc Môn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Luật sư giải quyết tranh chấp xử lý kỷ luật sa thải tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 4 votes

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!

0909.86.00.86