Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng lao động tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

20/06/2019 12:12 655 lần Chuyên mục: Lĩnh vực Lao động

Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc – Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng lao động tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh!

1. Một số loại hợp đồng lao động – Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng lao động tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

Theo quy định của pháp luật lao động thì hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động, bao gồm:

Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng lao động tại Hóc Môn - Luật Phương Nam
Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng lao động tại Hóc Môn – Luật Châu Phúc

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng lao động mà trong đó người lao động và người sử dụng lao động không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng lao động.

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng lao động mà trong đó người lao động và người sử dụng lao động xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng lao động trong khoảng thời gian từ đủ mười hai đến ba mươi sáu tháng.

Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới mười hai tháng là hợp đồng lao động về một công việc có tính chất tạm thời, không mang tính thường xuyên hoặc về một công việc có thời hạn dưới mười hai tháng.

2. Hình thức của hợp đồng lao động – Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng lao động tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và phải được lập thành hai bản, người lao động giữ một bản, người sử dụng lao động giữ một bản, đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới ba tháng thì các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

Như vậy, đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ ba tháng đến dưới mười hai tháng thì bắt buộc phải được lập thành văn bản.

Đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ về công việc có tính chất tạm thời, không mang tính thường xuyên và có thời hạn dưới ba tháng hoặc lao động giúp việc gia đình thì không bắt buộc phải lập thành văn bản mà các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

3. Nội dung của hợp đồng lao động – Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng lao động tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

Theo quy định của pháp luật lao động thì hợp đồng lao động phải có một số nội dung chủ yếu như thông tin của người sử dụng lao động; thông tin của người lao động; thời hạn hợp đồng lao động; công việc, địa điểm làm việc; mức lương, phụ cấp và các khoản bổ sung khác; hình thức trả lương, thời hạn trả lương; chế độ nâng bậc, chế độ nâng lương; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; trang bị bảo hộ cho người lao động; bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề; những nội dung khác mà các bên xét thấy cần thiết.

Khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp người lao động vi phạm. Đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thì hai bên có thể giảm bớt một số nội dung của hợp đồng lao động và thỏa thuận bổ sung phương thức giải quyết trong trường hợp thực hiện hợp đồng chịu ảnh hưởng của thiên tai, hoả hoạn, thời tiết.

Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng lao động tại Hóc Môn
Luật Châu Phúc – Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng lao động tại Hóc Môn

Khách hàng có nhu cầu nhờ luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng lao động tại Hóc Môn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng lao động tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 3 votes

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!

0909.86.00.86