Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng kinh tế tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

24/07/2019 12:12 1015 lần Chuyên mục: Lĩnh vực Kinh tế

Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc – Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng kinh tế tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh!

1. Về chủ thể của hợp đồng kinh tế – Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng kinh tế tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

Theo quy định của pháp luật thương mại thì chủ thể của hợp đồng kinh tế là thương nhân, thương nhân được hiểu là tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh. 

Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng kinh tế tại Hóc Môn
Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng kinh tế tại Hóc Môn – Luật Châu Phúc

– Đối với cá nhân: Cá nhân khi tham gia vào hợp đồng kinh tế phải có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự của cá nhân theo quy định của pháp luật dân sự.

Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân có các quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự. Năng lực hành vi dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân bằng chính hành vi của mình xác lập, thực hiện các quyền, nghĩa vụ dân sự.

Người từ đủ mười tám tuổi là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ một số trường hợp như người bị mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi của mình.

– Đối với pháp nhân: Pháp nhân khi tham gia vào hợp đồng kinh tế phải có năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân, năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân là khả năng của pháp nhân có các quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự.

Khi pháp nhân tham gia giao kết hợp đồng kinh tế phải thông qua người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền, như vậy chủ thể tham gia giao kết hợp đồng kinh tế của pháp nhân phải đáp ứng điều kiện đối với cá nhân và pháp nhân.

2. Về hình thức của hợp đồng kinh tế – Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng kinh tế tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

Hình thức của hợp đồng kinh tế là cách thức thể hiện ý chí ra bên ngoài dưới hình thức nhất định của các chủ thể hợp đồng, thông qua cách thức biểu hiện này người ta có thể biết được nội dung của giao dịch đã xác lập. Hình thức của hợp đồng kinh tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tố tụng bởi đó là chứng cứ xác nhận các quan hệ kinh doanh đã và đang tồn tại giữa các bên từ đó xác định trách nhiệm pháp lý khi có vi phạm xảy ra.

Theo quy định hiện nay của pháp luật thì hình thức của hợp đồng kinh tế có thể bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể, trong trường hợp pháp luật có quy định giao dịch kinh doanh thương mại phải được thể hiện bằng hình thức văn bản hoặc phải được công chứng, chứng thực, đăng ký hay xin phép thì các bên phải tuân thủ quy định về hình thức khi giao kết hợp đồng kinh tế.

Ví dụ: Theo quy định tại Điều 27 Luật Thương mại 2005 quy định đối với hình thức của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế thì: “1. Mua bán hàng hóa quốc tế được thực hiện dưới các hình thức xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tái nhập và chuyển khẩu. 2. Mua bán hàng hóa quốc tế phải được thực hiện trên cơ sở hợp đồng bằng văn bản hoặc hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.”

Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên thì hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế phải được lập thành văn bản hoặc các hình thức pháp lý có giá trị tương đương với văn bản như điện tử, điện toán, tài liệu mềm… Tuy nhiên, để phòng tránh những rủi ro thì hợp đồng kinh tế cần được thể hiện dưới hình thức bằng văn bản, đây cũng là cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong trường hợp có phát sinh tranh chấp.

3. Về nội dung của hợp đồng kinh tế – Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng kinh tế tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

Khi soạn thảo hợp đồng kinh tế các bên cần phải đảm bảo đầy đủ những nội dung cơ bản của hợp đồng, hiện nay các điều khoản trong hợp đồng kinh tế được phân chia thành ba loại gồm điều khoản cơ bản, điều khoản thông thường, điều khoản tùy nghi. Cụ thể:

– Điều khoản cơ bản: Là những điều khoản không thể thiếu đối với từng loại hợp đồng kinh tế, nếu các bên không thoả thuận được những điều khoản này thì hợp đồng kinh tế không thể giao kết được. Ví dụ: Đối với hợp đồng mua bán hàng hóa thì các điều khoản bắt buộc phải có là điều khoản về đối tượng hợp đồng, số lượng và chất lượng hàng hóa, giá cả và phương thức thanh toán.

– Điều khoản thông thường: Là những điều khoản được pháp luật quy định trước, nếu các bên không có thoả thuận thì coi như đã mặc nhiên thoả thuận và thực hiện theo quy định của pháp luật. Ví dụ: Địa điểm giao kết hợp đồng do các bên thoả thuận, nếu không có thoả thuận thì địa điểm giao kết hợp đồng là nơi cư trú của cá nhân hoặc trụ sở của pháp nhân đã đưa ra đề nghị giao kết hợp đồng.

– Điều khoản tùy nghi: Khi giao kết hợp đồng kinh tế các bên có thể thoả thuận thêm một số điều khoản khác cho phù hợp với tình hình thực tế của các bên hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng kinh tế. Ví dụ: Điều khoản về phạt vi phạm, điều khoản về bất khả kháng, điều khoản về giải quyết tranh chấp bằng trọng tài… là những điều khoản tùy nghi.

Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng kinh tế tại Hóc Môn
Luật Châu Phúc – Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng kinh tế tại Hóc Môn

Khách hàng có nhu cầu nhờ luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng kinh tế tại Hóc Môn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng kinh tế tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 3 votes

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!

0909.86.00.86