Luật sư tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

20/04/2019 12:12 800 lần Chuyên mục: Lĩnh vực Doanh nghiệp

Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc – Luật sư tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh!

1. Quy định về công ty cổ phần – Luật sư tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp thì tổ chức, cá nhân có quyền thành lập, quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam trong đó có công ty cổ phần trừ một số trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp.

Luật sư tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Hóc Môn
Luật sư tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Hóc Môn – Luật Châu Phúc

Công ty cổ phần được hiểu là doanh nghiệp trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; cổ đông có thể là tổ chức hoặc cá nhân với số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa; cổ đông chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty; cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác trừ một số trường hợp luật định; công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn theo quy định của pháp luật.

2. Hồ sơ thành lập công ty cổ phần – Luật sư tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần gồm có giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; điều lệ công ty; danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài; bản sao thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền, thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật đầu tư.

3. Trình tự thành lập công ty cổ phần – Luật sư tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

– Nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền gửi hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần theo quy định của pháp luật cho cơ quan đăng ký kinh doanh và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, tính chính xác của nội dung hồ sơ.

– Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần: Việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần được thực hiện bằng việc cơ quan đăng ký kinh doanh ghi vào sổ tiếp nhận hồ sơ và trao giấy biên nhận về việc tiếp nhận hồ sơ cho người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền.

– Xem xét hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần: Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ nếu có đủ điều kiện theo quy định.

Luật sư tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Hóc Môn
Luật Châu Phúc – Luật sư tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Hóc Môn

Khách hàng có nhu cầu nhờ luật sư tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Hóc Môn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Luật sư tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 5 votes

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!

0909.86.00.86