Dịch vụ luật sư hôn nhân gia đình tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

28/05/2019 12:12 960 lần Chuyên mục: Lĩnh vực Hôn nhân

Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc – Dịch vụ luật sư hôn nhân gia đình tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh!

1. Dịch vụ tư vấn pháp luật trong vụ án hôn nhân gia đình – Dịch vụ luật sư hôn nhân gia đình tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

Tư vấn pháp luật trong vụ án hôn nhân gia đình được hiểu là việc luật sư phổ biến, giải thích các quy định của pháp luật trên cơ sở đó hướng dẫn, đưa ra ý kiến tư vấn cho khách hàng về các vấn đề có liên quan trong vụ án hôn nhân gia đình. Cụ thể:

Dịch vụ luật sư hôn nhân gia đình tại Hóc Môn
Dịch vụ luật sư hôn nhân gia đình tại Hóc Môn – Luật Châu Phúc

– Tư vấn các quy định của pháp luật về tranh chấp ly hôn như quyền yêu cầu tòa án giải quyết ly hôn, ly hôn đơn phương theo yêu cầu của một bên vợ chồng, thuận tình ly hôn theo yêu cầu của hai bên vợ chồng…

– Tư vấn các quy định của pháp luật về tranh chấp nuôi con như căn cứ để tòa án phân quyền nuôi con, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên vợ chồng khi tòa án giải quyết phân quyền nuôi con…

– Tư vấn các quy định của pháp luật về chia tài sản của vợ chồng như căn cứ xác định tài sản chung hoặc riêng của vợ chồng, nguyên tắc chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn hoặc sau ly hôn…

– Tư vấn các quy định của pháp luật tố tụng dân sự về trình tự, thủ tục và các vấn đề khác có liên quan đến việc giải quyết tranh chấp ly hôn, nuôi con và chia tài sản của vợ chồng trong vụ án hôn nhân gia đình.

2. Dịch vụ tham gia tố tụng trong vụ án hôn nhân gia đình – Dịch vụ luật sư hôn nhân gia đình tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

Tham gia tố tụng trong vụ án hôn nhân gia đình được hiểu là việc luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng tại các cơ quan tiến hành tố tụng trong vụ án hôn nhân gia đình. Cụ thể:

– Tham gia tố tụng với tư cách là đại diện theo ủy quyền của đương sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng, đại diện theo ủy quyền là việc đại diện được xác lập giữa luật sư (Người đại diện) với khách hàng (Người được đại diện), luật sư sẽ thay mặt và nhân danh khách hàng tham gia giải quyết công việc theo thỏa thuận trong văn bản ủy quyền.

– Tham gia tố tụng với tư cách là luật sư của đương sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng, theo đó luật sư sẽ cùng với khách hàng tham gia giải quyết công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ pháp lý, khác với đại diện ủy quyền thì trong trường hợp này khách hàng sẽ trực tiếp tham gia tố tụng dưới sự về mặt hỗ trợ pháp lý của luật sư.

Đối với vụ án hôn nhân gia đình, luật sư chỉ tham gia tố tụng với tư cách là đại diện theo ủy quyền của đương sự liên quan tới tranh chấp nuôi con và chia tài sản, đối với tranh chấp ly hôn thì pháp luật không cho phép đương sự ủy quyền cho người khác tham gia tố tụng nên luật sư không thể đại diện theo ủy quyền để giải quyết quan hệ hôn nhân.

3. Dịch vụ soạn thảo giấy tờ trong vụ án hôn nhân gia đình – Dịch vụ luật sư hôn nhân gia đình tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

Soạn thảo giấy tờ trong vụ án hôn nhân gia đình được hiểu là việc luật sư giúp khách hàng soạn thảo các văn bản có liên quan đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình về các vấn đề có liên quan trong vụ án hôn nhân gia đình. Cụ thể:

– Soạn thảo đơn khởi kiện cho nguyên đơn, đơn phản tố cho bị đơn hoặc đơn yêu cầu độc lập cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hôn nhân gia đình.

– Soạn thảo đơn xin ly hôn đối với trường hợp đơn phương ly hôn, đơn yêu cầu tòa án công nhận thuận thuận tình ly hôn đối với trường hợp thuận tình ly hôn.

– Soạn thảo bản tự khai, bản trình bày ý kiến, bản tường trình sự việc cho nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hôn nhân gia đình.

– Soạn thảo đơn khiếu nại, đơn yêu cầu, đơn đề nghị và các văn bản khác có liên quan đến vụ án hôn nhân gia đình theo yêu cầu của khách hàng.

Dịch vụ luật sư hôn nhân gia đình tại Hóc Môn
Luật Châu Phúc – Dịch vụ luật sư hôn nhân gia đình tại Hóc Môn

Khách hàng có nhu cầu nhờ dịch vụ luật sư hôn nhân gia đình tại Hóc Môn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Dịch vụ luật sư hôn nhân gia đình tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 4 votes

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!

0909.86.00.86