Luật sư tư vấn hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

24/01/2019 12:12 955 lần Chuyên mục: Lĩnh vực Nhà đất

Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc – Luật sư tư vấn hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh!

1. Giá trị pháp lý của hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất – Luật sư tư vấn hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

Theo quy định của pháp luật dân sự thì hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự, đặt cọc là việc một bên gọi là giao cho bên kia một khoản tiền, kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác trong một thời hạn để đảm bảo giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.

Luật sư tư vấn hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất tại Hóc Môn
Luật sư tư vấn hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất tại Hóc Môn – Luật Châu Phúc

Căn cứ theo quy định nêu trên thì hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất được hiểu là sự thỏa thuận giữa bên bán và bên mua về việc bên mua (Bên đặt cọc) sẽ giao cho bên bán (Bên nhận đặt cọc) một khoản tiền, kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (Tài sản đặt cọc) để đảm bảo việc giao kết và thực hiện hợp đồng mua bán nhà đất.

Về giá trị pháp lý thì hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất để đảm bảo việc giao kết hợp đồng mua bán nhà đất (Giao kết hợp đồng là việc thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng và chịu sự ràng buộc về đề nghị này) hoặc đảm bảo thực hiện hợp đồng mua bán nhà đất (Thực hiện hợp đồng là việc các bên tiến hành các hành vi mà mỗi bên phải thực hiện nhằm đáp ứng quyền dân sự tương ứng của bên kia)

Trong trường hợp hợp đồng được giao kết thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền, nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc, nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

2. Hình thức và nội dung của hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất – Luật sư tư vấn hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

– Hình thức của hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất là cách thức thể hiện ý chí ra bên ngoài dưới hình thức nhất định của các chủ thể, thông qua cách thức biểu hiện này người ta có thể biết được nội dung của hợp đồng đặt cọc mua bán đã xác lập.

Hiện nay, pháp luật không có quy định cụ thể về hình thức của hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất, do vậy hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất không bắt buộc phải đáp ứng điều kiện về hình thức.

Tuy nhiên, để phòng tránh những rủi ro có thể phát sinh thì hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất cần được thể hiện dưới hình thức bằng văn bản, đây cũng là cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong trường hợp có phát sinh tranh chấp.

– Nội dung của hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất là tổng hợp các điều khoản mà các bên tham gia giao kết hợp đồng đã thỏa thuận, các điều khoản này xác định những quyền và nghĩa vụ của các bên giao kết hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất.

Hiện nay, hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất có một số nội dung chủ yếu như mục đích đặt cọc, tài sản đặt cọc, thời hạn đặt cọc, quyền và nghĩa vụ của các bên, phương thức giải quyết tranh chấp, cam kết chung của các bên…

Khi tham gia giao kết hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất, các bên được quyền tự do thỏa thuận các điều khoản trong hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất trên nguyên tắc tự nguyện, không trái với quy định của pháp luật, không trái với đạo đức xã hội.

3. Một số lưu ý khi ký hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất – Luật sư tư vấn hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

– Thứ nhất, kiểm tra chủ sở hữu, sử dụng nhà đất

Việc xác định chủ sở hữu, sử dụng nhà đất là một trong những vấn đề quan trọng trước khi giao kết hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất vì thiếu chủ sở hữu, sử dụng khi định đoạt nhà đất thì hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất sẽ không có giá trị pháp lý. Trong trường hợp nhà đất thuộc quyền sở hữu, sử dụng chung thì phải có sự tham gia định đoạt của tất cả những chủ sở hữu, sử dụng chung, đặc biệt là trong một số trường hợp cụ thể như tài sản chung của vợ chồng, tài sản chung của hộ gia đình…

– Thứ hai, kiểm tra nhà đất có bị ngăn chặn không

Hiện nay trong một số trường hợp luật định thì Cơ quan công an nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân hoặc Cơ quan thi hành án dân sự có quyền gửi văn bản yêu cầu ngăn chặn việc chuyển dịch quyền sở hữu, sử dụng đối với nhà đất. Do đó khách hàng cần kiểm tra nhà đất có bị ngăn chặn hay không trước khi giao kết hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất, việc kiểm tra tình trạng ngăn chặn có thể thực hiện tại Trung tâm thông tin và tư vấn công chứng thuộc Sở Tư pháp cấp tỉnh nơi nhà đất tọa lạc.

– Thứ ba, kiểm tra nhà đất có bị tranh chấp không

Hiện nay, theo quy định của pháp luật thì nhà đất chỉ được phép mua bán trong trường hợp không có tranh chấp, như vậy nếu nhà đất đang phát sinh tranh chấp sẽ không đủ điều kiện để mua bán. Do đó khách hàng cần kiểm tra nhà đất có bị tranh chấp hay không trước khi giao kết hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất, việc kiểm tra tình trạng tranh chấp có thể thực hiện tại các cơ quan liên quan như Ủy ban nhân dân hoặc Tòa án nhân dân nơi nhà đất tọa lạc.

– Thứ tư, thỏa thuận thời hạn đặt cọc rõ ràng, cụ thể.

Hiện nay trên thực tế xảy ra trường hợp các bên giao kết hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất nhưng không thỏa thuận thời hạn đặt cọc dẫn tới hệ lụy là khi một bên yêu cầu thì bên còn lại không thực hiện nghĩa vụ giao kết hoặc thực hiện hợp đồng. Do đó các bên cần lưu ý thỏa thuận và ấn định rõ thời hạn đặt cọc rõ ràng, cụ thể trong hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất để hạn chế tối đa những tranh chấp có thể phát sinh gây ảnh hưởng tới quyền lợi của mình.

Luật sư tư vấn hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất tại Hóc Môn
Luật Châu Phúc – Luật sư tư vấn hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất tại Hóc Môn

Khách hàng có nhu cầu nhờ luật sư tư vấn hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất tại Hóc Môn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Luật sư tư vấn hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 3 votes

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!

0909.86.00.86