Dịch vụ hợp thức hóa nhà đất tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

20/01/2019 12:12 852 lần Chuyên mục: Lĩnh vực Nhà đất

Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc – Dịch vụ hợp thức hóa nhà đất tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh!

1. Vai trò của việc hợp thức hóa nhà đất – Dịch vụ hợp thức hóa nhà đất tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

Hợp thức hóa nhà đất hay còn gọi là thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Thủ tục làm sổ đỏ) là một trong những thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà đất. Hợp thức hóa nhà đất được thực hiện bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được tiến hành theo quy định của pháp luật, bao gồm đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Dịch vụ hợp thức hóa nhà đất tại Hóc Môn - Luật Châu Phúc
Dịch vụ hợp thức hóa nhà đất tại Hóc Môn – Luật Châu Phúc

Theo quy định của pháp luật nhà đất thì việc đăng ký quyền sử dụng đất là bắt buộc đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý, việc đăng ký quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thực hiện theo yêu cầu của chủ sở hữu. Hiện nay, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là một chứng thư pháp lý quan trọng để nhà nước xác lập quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Như vậy xét trên phương diện pháp luật thì việc hợp thức hóa nhà đất có vai trò rất quan trọng trong quá trình xác lập, hình thành quyền sở hữu, sử dụng đối với những khối tài sản lớn và có giá trị như nhà đất hiện nay. Việc đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất kịp thời sẽ hạn chế những rủi ro có thể xảy ra, qua đó góp phần bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của người đang quản lý, sử dụng nhà đất.

2. Một số dịch vụ hợp thức hóa nhà đất – Dịch vụ hợp thức hóa nhà đất tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

– Hợp thức hóa đất đai, đăng ký đất đai lần đầu đối với quyền sử dụng đất của người được nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất để sử dụng.

– Hợp thức hóa đất đai, đăng ký đất đai lần đầu đối với quyền sử dụng đất của người đang quản lý, sử dụng đất mà chưa đăng ký.

– Hợp thức hóa đất đai, đăng ký đất đai lần đầu đối với quyền sử dụng đất của người được nhà nước giao đất để quản lý mà chưa đăng ký.

– Hợp thức hóa nhà ở, đăng ký nhà ở lần đầu cho người đang quản lý, sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà chưa đăng ký.

Ngoài thủ tục hợp thức hóa nhà đất (Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hay còn gọi là thủ tục làm sổ đỏ) thì chúng tôi còn hỗ trợ thủ tục đăng bộ sang tên, đăng ký biến động nhà đất đối với các trường hợp như chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

3. Quy trình dịch vụ hợp thức hóa nhà đất – Dịch vụ hợp thức hóa nhà đất tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

– Tiếp nhận yêu cầu hợp thức hóa nhà đất tại Hóc Môn: Khách hàng có nhu cầu hợp thức hóa nhà đất tại Hóc Môn sẽ được chúng tôi tư vấn sơ bộ những vấn đề pháp lý có liên quan đến việc hợp thức hóa nhà đất tại Hóc Môn để khách hàng nắm rõ.

– Chuẩn bị hồ sơ hợp thức hóa nhà đất tại Hóc Môn: Trên cơ sở yêu cầu hợp thức hóa nhà đất tại Hóc Môn của khách hàng chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng chuẩn bị hồ sơ hợp thức hóa nhà đất tại Hóc Môn theo quy định của pháp luật hiện hành.

– Nộp hồ sơ hợp thức hóa nhà đất tại Hóc Môn: Sau khi hoàn tất hồ sơ hợp thức hóa nhà đất tại Hóc Môn chúng tôi sẽ thay mặt và nhân danh khách hàng liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền liên quan để nộp hồ sơ hợp thức hóa nhà đất tại Hóc Môn.

– Trả kết quả hồ sơ hợp thức hóa nhà đất tại Hóc Môn: Căn cứ vào ngày hẹn của cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ hợp thức hóa nhà đất tại Hóc Môn chúng tôi sẽ nhận và trả kết quả hồ sơ hợp thức hóa nhà đất tại Hóc Môn cho khách hàng.

Dịch vụ hợp thức hóa nhà đất tại Hóc Môn
Luật Châu Phúc – Dịch vụ hợp thức hóa nhà đất tại Hóc Môn

Khách hàng có nhu cầu nhờ dịch vụ hợp thức hóa nhà đất tại Hóc Môn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Dịch vụ hợp thức hóa nhà đất tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 30 votes

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!

0909.86.00.86