Luật sư tư vấn hợp đồng mua bán nhà đất tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

26/01/2019 12:12 767 lần Chuyên mục: Lĩnh vực Nhà đất

Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc – Luật sư tư vấn hợp đồng mua bán nhà đất tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh!

1. Một số loại hợp đồng mua bán nhà đất phổ biến – Luật sư tư vấn hợp đồng mua bán nhà đất tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có tài sản gắn liền với đất: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được hiểu là sự thỏa thuận giữa các bên theo đó bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhận tiền và giao đất cho bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất còn bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhận đất và trả tiền cho bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bao gồm:

Luật sư tư vấn hợp đồng mua bán nhà đất tại Hóc Môn
Luật sư tư vấn hợp đồng mua bán nhà đất tại Hóc Môn – Luật Châu Phúc

– Hợp đồng chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất: Là loại hợp đồng mà đối tượng chuyển nhượng chỉ bao gồm một phần quyền sử dụng đất thuộc quyền sử dụng của bên chuyển nhượng.

– Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất: Là loại hợp đồng mà đối tượng chuyển nhượng chỉ bao gồm toàn bộ quyền sử dụng đất thuộc quyền sử dụng của bên chuyển nhượng.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được hiểu là sự thỏa thuận giữa các bên theo đó bên bán, bên chuyển nhượng nhận tiền và giao đất, tài sản gắn liền với đất cho bên mua, bên nhận chuyển nhượng còn bên mua, bên nhận chuyển nhượng nhận đất, tài sản gắn liền với đất và trả tiền cho bên bán, bên chuyển nhượng.

– Hợp đồng mua bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Là loại hợp đồng mà đối tượng mua bán, chuyển nhượng quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất.

– Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất: Là loại hợp đồng mà đối tượng chuyển nhượng là quyền sử dụng đất và đối tượng mua bán là các tài sản gắn liền với đất như công trình xây dựng khác ngoài nhà ở, cây lâu năm, rừng sản xuất là rừng trồng.

2. Hình thức và nội dung của hợp đồng mua bán nhà đất – Luật sư tư vấn hợp đồng mua bán nhà đất tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

– Hình thức của hợp đồng mua bán nhà đất là cách thức thể hiện ý chí ra bên ngoài dưới hình thức nhất định của các chủ thể, thông qua cách thức biểu hiện này người ta có thể biết được nội dung của hợp đồng mua bán đã xác lập.

Theo quy định của pháp luật đất đai thì hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản.

Theo quy định của pháp luật nhà ở thì hợp đồng mua bán nhà ở phải có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp huyện đối với nhà ở tại đô thị, chứng thực của Uỷ ban nhân dân xã đối với nhà ở tại nông thôn, trừ các trường hợp bên bán nhà ở là tổ chức có chức năng kinh doanh nhà ở.

– Nội dung của hợp đồng mua bán nhà đất là tổng hợp các điều khoản mà các bên tham gia giao kết hợp đồng đã thỏa thuận, các điều khoản này xác định những quyền và nghĩa vụ của các bên giao kết hợp đồng mua bán nhà đất.

Theo quy định của pháp luật nhà ở thì hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có những nội dung chủ yếu gồm đối tượng của hợp đồng, giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán, việc giao và đăng ký quyền sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của các bên, phương thức giải quyết tranh chấp, cam kết chung của các bên…

Theo quy định của pháp luật nhà ở thì hợp đồng mua bán nhà ở có những nội dung chủ yếu gồm đối tượng của hợp đồng, giá mua bán và phương thức thanh toán, việc giao và đăng ký quyền sở hữu nhà ở, quyền và nghĩa vụ của các bên, phương thức giải quyết tranh chấp, cam kết chung của các bên.

3. Một số lưu ý khi ký hợp đồng mua bán nhà đất – Luật sư tư vấn hợp đồng mua bán nhà đất tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

– Thứ nhất, kiểm tra chủ sở hữu, sử dụng nhà đất

Việc xác định chủ sở hữu, sử dụng nhà đất là một trong những vấn đề quan trọng trước khi giao kết hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất vì thiếu chủ sở hữu, sử dụng khi định đoạt nhà đất thì hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất sẽ không có giá trị pháp lý. Trong trường hợp nhà đất thuộc quyền sở hữu, sử dụng chung thì phải có sự tham gia định đoạt của tất cả những chủ sở hữu, sử dụng chung, đặc biệt là trong một số trường hợp cụ thể như tài sản chung của vợ chồng, tài sản chung của hộ gia đình…

– Thứ hai, kiểm tra nhà đất có bị ngăn chặn không

Hiện nay trong một số trường hợp luật định thì Cơ quan công an nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân hoặc Cơ quan thi hành án dân sự có quyền gửi văn bản yêu cầu ngăn chặn việc chuyển dịch quyền sở hữu, sử dụng đối với nhà đất. Do đó khách hàng cần kiểm tra nhà đất có bị ngăn chặn hay không trước khi giao kết hợp đồng mua bán nhà đất, việc kiểm tra tình trạng ngăn chặn có thể thực hiện tại Trung tâm thông tin và tư vấn công chứng thuộc Sở Tư pháp cấp tỉnh nơi nhà đất tọa lạc.

– Thứ ba, kiểm tra nhà đất có phát sinh tranh chấp không

Hiện nay, theo quy định của pháp luật thì nhà đất chỉ được phép mua bán trong trường hợp không có tranh chấp, như vậy nếu nhà đất đang phát sinh tranh chấp sẽ không đủ điều kiện để mua bán. Do đó khách hàng cần kiểm tra nhà đất có bị tranh chấp hay không trước khi giao kết hợp đồng mua bán nhà đất, việc kiểm tra tình trạng tranh chấp có thể thực hiện tại các cơ quan có thẩm quyền liên quan như Ủy ban nhân dân hoặc Tòa án nhân dân nơi nhà đất tọa lạc.

Thứ tư, kiểm tra nhà đất có nằm trong quy hoạch không

Việc có nên mua nhà đất nằm trong quy hoạch không còn tùy thuộc vào mục đích và điều kiện của mỗi người, nếu mua nhà đất để sinh sống ổn định lâu dài thì không nên mua nhà đất nằm trong quy hoạch để tránh bị thu hồi trong quá trình quản lý sử dụng. Để kiểm tra quy hoạch một cách chính xác nhất thì khách hàng có thể mang theo bản sao giấy chủ quyền và liên hệ tại bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có nhà đất để xin cung cấp thông tin.

Luật sư tư vấn hợp đồng mua bán nhà đất tại Hóc Môn
Luật Châu Phúc – Luật sư tư vấn hợp đồng mua bán nhà đất tại Hóc Môn

Khách hàng có nhu cầu nhờ luật sư tư vấn hợp đồng mua bán nhà đất tại Hóc Môn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Luật sư tư vấn hợp đồng mua bán nhà đất tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 3 votes

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!

0909.86.00.86