Dịch vụ luật sư hành chính tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

25/08/2019 12:12 846 lần Chuyên mục: Lĩnh vực Hành chính

Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc – Dịch vụ luật sư hành chính tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh!

1. Dịch vụ tư vấn pháp luật trong vụ án hành chính – Dịch vụ luật sư hành chính tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

Tư vấn pháp luật trong vụ án hành chính được hiểu là việc luật sư phổ biến, giải thích các quy định của pháp luật trên cơ sở đó hướng dẫn, đưa ra ý kiến tư vấn cho khách hàng về các vấn đề có liên quan trong vụ án hành chính. Cụ thể:

Dịch vụ luật sư hành chính tại Hóc Môn
Dịch vụ luật sư hành chính tại Hóc Môn – Luật Châu Phúc

– Tư vấn khiếu nại hoặc khởi kiện quyết định hành chính do cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước ban hành để quyết định về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước.

– Tư vấn khiếu nại hoặc khởi kiện hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.

– Tư vấn khiếu nại hoặc khởi kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với công chức của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để áp dụng một trong các hình thức kỷ luật đối với cán bộ công chức thuộc quyền quản lý của mình.

– Tư vấn khiếu nại hoặc khởi kiện quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội đồng cạnh tranh, của Bộ trưởng Bộ công thương khi giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh.

– Tư vấn khiếu nại hoặc khởi kiện danh sách cử tri bầu cử đại biểu quốc hội, danh sách cử tri bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân, danh sách cử tri trưng cầu ý dân của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan.

– Tư vấn các quy định của pháp luật khiếu nại hoặc pháp luật tố tụng hành chính về trình tự, thủ tục và các vấn đề khác có liên quan đến việc giải quyết khiếu nại hoặc khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính.

2. Dịch vụ tham gia tố tụng trong vụ án hành chính – Dịch vụ luật sư hành chính tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

Tham gia tố tụng trong vụ án hành chính được hiểu là việc luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng tại các cơ quan tiến hành tố tụng trong vụ án hành chính. Cụ thể:

– Tham gia tố tụng với tư cách là đại diện theo ủy quyền của đương sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng, đại diện theo ủy quyền là việc đại diện được xác lập giữa luật sư (Người đại diện) với khách hàng (Người được đại diện), luật sư sẽ thay mặt và nhân danh khách hàng tham gia giải quyết công việc theo thỏa thuận trong văn bản ủy quyền.

– Tham gia tố tụng với tư cách là luật sư của đương sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng, theo đó luật sư sẽ cùng với khách hàng tham gia giải quyết công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ pháp lý, khác với đại diện ủy quyền thì trong trường hợp này khách hàng sẽ trực tiếp tham gia tố tụng dưới sự về mặt hỗ trợ pháp lý của luật sư.

Ngoài tham gia tố tụng, chúng tôi còn thay mặt và nhân danh khách hàng với tư cách là đại diện theo ủy quyền hoặc tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng với tư cách là luật sư để giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước.

3. Dịch vụ soạn thảo giấy tờ trong vụ án hành chính – Dịch vụ luật sư hành chính tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

Soạn thảo giấy tờ trong vụ án hành chính được hiểu là việc luật sư giúp khách hàng soạn thảo các văn bản có liên quan đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình về các vấn đề có liên quan trong vụ án hành chính. Cụ thể:

– Soạn thảo đơn khởi kiện cho người khởi kiện, đơn phản tố cho người bị kiện hoặc đơn yêu cầu độc lập cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hành chính.

– Soạn thảo bản tự khai, bản trình bày ý kiến, bản tường trình sự việc cho người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hành chính.

– Soạn thảo đơn khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước.

– Soạn thảo đơn đề nghị, đơn yêu cầu, đơn kiến nghị và các văn bản khác có liên quan đến vụ án hành chính theo yêu cầu của khách hàng.

Dịch vụ luật sư hành chính tại Hóc Môn
Luật Châu Phúc – Dịch vụ luật sư hành chính tại Hóc Môn

Khách hàng có nhu cầu nhờ dịch vụ luật sư hành chính tại Hóc Môn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Dịch vụ luật sư hành chính tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 7 votes

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!

0909.86.00.86