Luật sư giải quyết khiếu kiện hành chính tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

10/08/2019 12:12 917 lần Chuyên mục: Lĩnh vực Hành chính

Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc – Luật sư giải quyết khiếu kiện hành chính tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh!

1. Đối tượng khiếu kiện trong vụ án hành chính – Luật sư giải quyết khiếu kiện hành chính tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

Khiếu kiện hành chính là việc cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, danh sách cử tri bầu cử đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân, danh sách cử tri trưng cầu ý dân ra Tòa án có thẩm quyền khi cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm bởi các đối tượng hành chính nêu trên.

Luật sư giải quyết khiếu kiện hành chính tại Hóc Môn
Luật sư khiếu kiện hành chính tại Hóc Môn – Luật Châu Phúc

– Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước ban hành để quyết định về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước.

– Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.

– Quyết định kỷ luật buộc thôi việc là quyết định bằng văn bản của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với công chức thuộc quyền quản lý của mình theo quy định của pháp luật cán bộ, công chức.

– Quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh là quyết định của Hội đồng cạnh tranh, của Bộ trưởng Bộ công thương khi giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh theo quy định của pháp luật cạnh tranh.

– Danh sách cử tri bầu cử đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân, danh sách cử tri trưng cầu ý dân là danh sách những người có quyền bầu cử đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân và danh sách những người có quyền biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu để quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

2. Thẩm quyền giải quyết khiếu kiện hành chính – Luật sư giải quyết khiếu kiện hành chính tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết khiếu kiện các quyết định hành chính, hành vi hành chính sau:

– Quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án trừ quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

– Quyết định hành chính, hành vi hành chính của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án trừ quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

– Quyết định kỷ luật buộc thôi việc của người đứng đầu cơ quan, tổ chức từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức đó.

– Khiếu kiện danh sách cử tri của cơ quan lập danh sách cử tri trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.

Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết khiếu kiện các quyết định hành chính, hành vi hành chính sau:

– Quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan đó mà người khởi kiện có nơi cư trú, nơi làm việc hoặc trụ sở trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.

– Quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nước cấp tỉnh trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án và của người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước đó.

– Quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.

– Quyết định kỷ luật buộc thôi việc của người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, bộ, ngành trung ương mà người khởi kiện có nơi làm việc khi bị kỷ luật trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.

– Quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh mà người khởi kiện có nơi cư trú, nơi làm việc hoặc trụ sở trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.

3. Thủ tục nhờ luật sư tham gia giải quyết khiếu kiện hành chính – Luật sư giải quyết khiếu kiện hành chính tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

Để nhờ luật sư tham gia giải quyết khiếu kiện hành chính thì người khởi kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải làm đơn yêu cầu luật sư gửi cho luật sư bảo vệ mà mình lựa chọn hoặc gửi cho tổ chức hành nghề luật sư nơi làm việc của luật sư mà mình lựa chọn tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Trên cơ sở đơn yêu cầu luật sư của người khởi kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, luật sư sẽ chủ động liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng để nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ như thẻ luật sư, chứng chỉ hành nghề luật sư, đơn yêu cầu luật sư của khách hàng, văn bản cử luật sư của tổ chức hành nghề luật sư.

Sau khi được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng chấp nhận hồ sơ đăng ký bảo vệ thì luật sư sẽ chủ động liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng tùy vào từng giai đoạn cụ thể để tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người khởi kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong quá trình giải quyết khiếu kiện hành chính.

Luật sư giải quyết khiếu kiện hành chính tại Hóc Môn
Luật Châu Phúc – Luật sư giải quyết khiếu kiện hành chính tại Hóc Môn

Khách hàng có nhu cầu nhờ luật sư giải quyết khiếu kiện hành chính tại Hóc Môn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Luật sư giải quyết khiếu kiện hành chính tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 8 votes

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!

0909.86.00.86