Luật sư giải quyết khiếu nại, khiếu kiện hành chính tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

20/08/2019 12:12 866 lần Chuyên mục: Lĩnh vực Hành chính

Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc – Luật sư giải quyết khiếu nại, khiếu kiện hành chính tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh!

1. Quyền được nhờ luật sư khi khiếu nại, khiếu kiện hành chính – Luật sư giải quyết khiếu nại, khiếu kiện hành chính tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

Theo quy định của pháp luật khiếu nại thì người khiếu nại có thể tự mình khiếu nại hoặc nhờ luật sư tư vấn pháp luật hoặc ủy quyền cho luật sư khiếu nại để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, khi có yêu cầu của người khiếu nại thì luật sư được quyền tham gia vào quá trình giải quyết khiếu nại hành chính theo đề nghị của người khiếu nại, được thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại đã được pháp luật quy định, được quyền thu thập chứng cứ có liên quan đến nội dung khiếu nại theo yêu cầu của người khiếu nại, được quyền cung cấp chứng cứ mà mình thu thập cho người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, ngoài ra luật sư được quyền nghiên cứu hồ sơ vụ việc, sao chụp các tài liệu, chứng cứ có liên quan đến nội dung khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại.

Luật sư giải quyết khiếu nại, khiếu kiện hành chính tại Hóc Môn
Luật sư giải quyết khiếu nại, khiếu kiện hành chính tại Hóc Môn – Luật Châu Phúc

Theo quy định của pháp luật tố tụng hành chính thì người khiếu kiện có quyền nhờ luật sư tư vấn pháp luật hoặc tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, khi có yêu cầu của người khiếu kiện thì luật sư được quyền tham gia vào quá trình giải quyết khiếu kiện hành chính theo đề nghị của người khiếu kiện, được quyền tham gia tố tụng từ khi khởi kiện hoặc bất cứ giai đoạn nào trong quá trình tố tụng, được quyền thu thập tài liệu chứng cứ và cung cấp các tài liệu chứng cứ đó cho Tòa án, được quyền nghiên cứu hồ sơ vụ án và ghi chép, sao chụp những tài liệu cần thiết có trong hồ sơ vụ án, được quyền tham gia phiên tòa hoặc trong trường hợp không tham gia thì được gửi văn bản bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự để Tòa án xem xét.

2. Trình tự khiếu nại, khiếu kiện hành chính – Luật sư giải quyết khiếu nại, khiếu kiện hành chính tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

– Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại có quyền:

+ Khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật tố tụng hành chính.

+ Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật tố tụng hành chính.

+ Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại lần hai không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật tố tụng hành chính.

– Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính Phủ thì người khiếu nại khiếu nại đến Bộ trưởng hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật tố tụng hành chính.

– Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Bộ trưởng quản lý ngành, lĩnh vực hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai của Bộ trưởng quản lý ngành, lĩnh vực hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại lần hai không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật tố tụng hành chính.

3. Dịch vụ luật sư giải quyết khiếu nại, khiếu kiện hành chính – Luật sư giải quyết khiếu nại, khiếu kiện hành chính tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

– Tư vấn khiếu nại, khiếu kiện hành chính: Tư vấn khiếu nại hoặc khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với công chức, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, danh sách cử tri bầu cử đại biểu quốc hội, danh sách cử tri bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân, danh sách cử tri trưng cầu ý dân.

– Tham gia giải quyết khiếu nại hành chính: Tham gia khiếu nại với tư cách là luật sư để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người khiếu nại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan hoặc tham gia khiếu nại với tư cách là người đại diện theo ủy quyền để thay mặt và nhân danh người khiếu nại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia giải quyết khiếu nại hành chính.

– Tham gia giải quyết khiếu kiện hành chính: Tham gia tố tụng với tư cách là luật sư để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người khởi kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan hoặc tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện theo ủy quyền để thay mặt và nhân danh người khởi kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia giải quyết khiếu kiện hành chính.

Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ khách hàng trong quá trình soạn thảo các văn bản, giấy tờ có liên quan đến việc khiếu nại, khiếu kiện hành chính như đơn khiếu nại, đơn khởi kiện, đơn kiến nghị, đơn yêu cầu, bản trình bày ý kiến, bản tường trình sự việc… và các văn bản, giấy tờ khác theo yêu cầu của khách hàng có liên quan đến việc khiếu nại, khiếu kiện hành chính.

Luật sư giải quyết khiếu nại, khiếu kiện hành chính tại Hóc Môn
Luật Châu Phúc – Luật sư giải quyết khiếu nại, khiếu kiện hành chính tại Hóc Môn

Khách hàng có nhu cầu nhờ luật sư giải quyết khiếu nại, khiếu kiện hành chính tại Hóc Môn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Luật sư giải quyết khiếu nại, khiếu kiện hành chính tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 8 votes

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!

0909.86.00.86