Dịch vụ luật sư thừa kế tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

26/02/2019 12:12 948 lần Chuyên mục: Lĩnh vực Thừa kế

Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc – Dịch vụ luật sư thừa kế tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh!

1. Dịch vụ tư vấn pháp luật trong vụ án thừa kế – Dịch vụ luật sư thừa kế tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

Tư vấn pháp luật trong vụ án thừa kế được hiểu là việc luật sư phổ biến, giải thích các quy định của pháp luật trên cơ sở đó hướng dẫn, đưa ra ý kiến tư vấn cho khách hàng về các vấn đề có liên quan trong vụ án thừa kế. Cụ thể:

Dịch vụ luật sư thừa kế tại Hóc Môn
Dịch vụ luật sư thừa kế tại Hóc Môn – Luật Châu Phúc

– Tư vấn các quy định của pháp luật về thừa kế như quyền thừa kế, người thừa kế, thời điểm mở thừa kế, địa điểm mở thừa kế, thời hiệu về thừa kế…

– Tư vấn các quy định của pháp luật về thừa kế theo di chúc như hình thức của di chúc, nội dung của di chúc, hiệu lực của di chúc…

– Tư vấn các quy định của pháp luật về thừa kế theo pháp luật như các trường hợp thừa kế theo pháp luật, những người thừa kế và hàng thừa kế theo pháp luật…

– Tư vấn giải quyết tranh chấp yêu cầu chia di sản thừa kế, yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác.

– Tư vấn giải quyết tranh chấp liên quan tới việc yêu cầu những người thừa kế thực hiện các nghĩa vụ tài sản của người chết để lại.

– Tư vấn các quy định của pháp luật tố tụng dân sự về trình tự, thủ tục và các vấn đề khác có liên quan đến việc giải quyết vụ án thừa kế.

2. Dịch vụ tham gia tố tụng trong vụ án thừa kế – Dịch vụ luật sư thừa kế tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

Tham gia tố tụng trong vụ án thừa kế được hiểu là việc luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng tại các cơ quan tiến hành tố tụng trong vụ án thừa kế. Cụ thể:

– Tham gia tố tụng với tư cách là đại diện theo ủy quyền của đương sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng, đại diện theo ủy quyền là việc đại diện được xác lập giữa luật sư (Người đại diện) với khách hàng (Người được đại diện), luật sư sẽ thay mặt và nhân danh khách hàng tham gia giải quyết công việc theo thỏa thuận trong văn bản ủy quyền.

– Tham gia tố tụng với tư cách là luật sư của đương sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng, theo đó luật sư sẽ cùng với khách hàng tham gia giải quyết công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ pháp lý, khác với đại diện ủy quyền thì trong trường hợp này khách hàng sẽ trực tiếp tham gia tố tụng dưới sự về mặt hỗ trợ pháp lý của luật sư.

3. Dịch vụ soạn thảo giấy tờ trong vụ án thừa kế – Dịch vụ luật sư thừa kế tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

Soạn thảo giấy tờ trong vụ án thừa kế được hiểu là việc luật sư giúp khách hàng soạn thảo các văn bản có liên quan đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình về các vấn đề có liên quan trong vụ án thừa kế. Cụ thể:

– Soạn thảo đơn khởi kiện cho nguyên đơn, đơn phản tố cho bị đơn hoặc đơn yêu cầu độc lập cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án thừa kế.

– Soạn thảo bản tự khai, bản trình bày ý kiến, bản tường trình sự việc cho nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án thừa kế.

– Soạn thảo đơn khiếu nại, đơn yêu cầu, đơn đề nghị và các văn bản khác có liên quan đến vụ án thừa kế theo yêu cầu của khách hàng.

Dịch vụ luật sư thừa kế tại Hóc Môn
Luật Châu Phúc – Dịch vụ luật sư thừa kế tại Hóc Môn

Khách hàng có nhu cầu nhờ dịch vụ luật sư thừa kế tại Hóc Môn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Dịch vụ luật sư thừa kế tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 4 votes

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!

0909.86.00.86