Luật sư hướng dẫn thỏa thuận phân chia di sản thừa kế tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

18/02/2019 12:12 853 lần Chuyên mục: Lĩnh vực Thừa kế

Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc – Luật sư hướng dẫn thỏa thuận phân chia di sản thừa kế tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh!

1. Lý do phải thỏa thuận phân chia di sản thừa kế – Luật sư hướng dẫn thỏa thuận phân chia di sản thừa kế tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

Thỏa thuận phân chia di sản thừa kế là thủ tục xác lập quyền tài sản đối với di sản thừa kế của người thụ hưởng trong di chúc hoặc người thừa kế theo pháp luật tại thời điểm phát sinh quyền thừa kế sau khi người để lại di sản thừa kế chết. 

Luật sư hướng dẫn thỏa thuận phân chia di sản thừa kế tại Hóc Môn
Luật sư hướng dẫn thỏa thuận phân chia di sản thừa kế tại Hóc Môn – Luật Châu Phúc

Hiện nay, pháp luật không có quy định nào bắt buộc những người hưởng di sản thừa kế phải làm thủ tục thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, do đó việc thỏa thuận phân chia di sản thừa kế được coi là quyền của những người hưởng di sản thừa kế.

Đối với những tài sản pháp luật bắt buộc phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng thì những người hưởng di sản thừa kế cần phải làm thủ tục thỏa thuận phân chia di sản thừa kế để xác lập quyền tài sản của mình đối với di sản thừa kế.

Sau khi xác lập quyền tài sản thì những người hưởng di sản thừa kế được quyền quản lý, sử dụng và định đoạt tài sản đó, nếu không làm thủ tục thỏa thuận phân chia di sản thừa kế thì không thể định đoạt được tài sản là di sản thừa kế.

2. Các trường hợp thỏa thuận phân chia di sản thừa kế – Luật sư hướng dẫn thỏa thuận phân chia di sản thừa kế tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

Theo quy định của pháp luật công chứng thì người thụ hưởng trong di chúc hoặc người thừa kế theo pháp luật được quyền nộp hồ sơ yêu cầu công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế trong các trường hợp sau đây:

– Những người cùng được hưởng di sản thừa kế theo pháp luật có quyền nộp hồ sơ yêu cầu công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế.

– Những người cùng được hưởng di sản thừa kế theo di chúc mà trong di chúc không xác định rõ phần di sản thừa kế được hưởng của từng người có quyền nộp hồ sơ yêu cầu công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế tại tổ chức hành nghề công chứng có thẩm quyền.

3. Trình tự khi thỏa thuận phân chia di sản thừa kế – Luật sư hướng dẫn thỏa thuận phân chia di sản thừa kế tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

– Những người thừa kế nộp hồ sơ yêu cầu công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế tại tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có tài sản là di sản thừa kế do người chết để lại.

– Tổ chức hành nghề công chứng niêm yết việc thụ lý văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế trong thời hạn mười lăm ngày tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú cuối cùng của người để lại di sản thừa kế và nơi có bất động sản nếu di sản thừa kế là bất động sản.

– Tổ chức hành nghề công chứng tiến hành cho ký văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế sau khi kết thức thời hạn niêm yết và nhận được kết quả niêm yết từ Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã thực hiện việc niêm yết hồ sơ.

– Những người thừa kế tiến hành nộp hồ sơ đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tại cơ quan có thẩm quyền liên quan đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, sử dụng theo quy định của pháp luật sau khi công chứng xong văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế.

Luật sư hướng dẫn thỏa thuận phân chia di sản thừa kế tại Hóc Môn
Luật Châu Phúc – Luật sư hướng dẫn thỏa thuận phân chia di sản thừa kế tại Hóc Môn

Khách hàng có nhu cầu nhờ luật sư hướng dẫn thỏa thuận phân chia di sản thừa kế tại Hóc Môn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Luật sư hướng dẫn thỏa thuận phân chia di sản thừa kế tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 7 votes

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!

0909.86.00.86