Luật sư giải quyết thừa kế tài sản tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

22/02/2019 12:12 1132 lần Chuyên mục: Lĩnh vực Thừa kế

Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc – Luật sư giải quyết thừa kế tài sản tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh!

1. Về thừa kế tài sản theo di chúc – Luật sư giải quyết thừa kế tài sản tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

Theo quy định của pháp luật dân sự thì thừa kế theo di chúc được áp dụng trong trường hợp người chết có để lại di chúc và di chúc do người chết để lại phải hợp pháp, di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện như người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; người lập di chúc không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép; hình thức di chúc không trái với quy định của pháp luật; nội dung di chúc không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội.

Luật sư giải quyết thừa kế tài sản tại Hóc Môn
Luật sư giải quyết thừa kế tài sản tại Hóc Môn – Luật Châu Phúc

Di chúc có hiệu lực kể từ thời điểm mở thừa kế, di chúc không có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong trường hợp người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc hoặc cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế, di chúc không có hiệu lực nếu di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế, nếu chỉ còn một phần thì phần di chúc về phần di sản còn lại vẫn có hiệu lực.

2. Về thừa kế tài sản theo pháp luật – Luật sư giải quyết thừa kế tài sản tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp người chết không để lại di chúc, di chúc để lại không hợp pháp, những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, cơ quan tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế, những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản thừa kế hoặc từ chối nhận di sản thừa kế. 

Ngoài ra, thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản thừa kế không được định đoạt trong di chúc, phần di sản thừa kế có liên quan đến phần di chúc không có hiệu lực pháp luật, phần di sản thừa kế có liên quan đến người thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản thừa kế, từ chối nhận di sản thừa kế, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, phần di sản thừa kế có liên quan đến cơ quan tổ chức được hưởng di sản thừa kế theo di chúc nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

3. Xác lập quyền đối với di sản thừa kế – Luật sư giải quyết thừa kế tài sản tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

Xác lập quyền đối với di sản thừa kế được hiểu là việc dịch chuyển quyền về tài sản của người đã chết cho người còn sống theo ý chí của người để lại di sản thừa kế thể hiện trong di chúc (Thừa kế theo di chúc) hoặc theo người thừa kế, hàng thừa kế mà pháp luật quy định (Thừa kế theo pháp luật).

Trong trường hợp không phát sinh tranh chấp thì những người thừa kế có thể xác lập quyền tài sản đối với di sản thừa kế được hưởng theo di chúc hoặc di sản thừa kế được hưởng theo pháp luật thông qua thủ tục hành chính là khai nhận di sản thừa kế hoặc thỏa thuận phân chia di sản thừa kế.

Trong trường hợp có phát sinh tranh chấp thì những người thừa kế có thể xác lập quyền tài sản đối với di sản thừa kế được hưởng theo di chúc hoặc di sản thừa kế được hưởng theo pháp luật thông qua phán quyết trong bản án, quyết định của Tòa án có liên quan tới việc giải quyết tranh chấp thừa kế.

Luật sư giải quyết thừa kế tài sản tại Hóc Môn
Luật Châu Phúc – Luật sư giải quyết thừa kế tài sản tại Hóc Môn

Khách hàng có nhu cầu nhờ luật sư giải quyết thừa kế tài sản tại Hóc Môn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Luật sư giải quyết thừa kế tài sản tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 15 votes

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!

0909.86.00.86