Luật sư bảo vệ cho bị hại tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

20/09/2019 12:12 969 lần Chuyên mục: Lĩnh vực Hình sự

Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc – Luật sư bảo vệ cho bị hại tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh!

1. Quyền được nhờ luật sư tham gia bảo vệ cho bị hại – Luật sư bảo vệ cho bị hại tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

Theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự thì bị hại được hiểu là cá nhân bị thiệt hại về thể chất, tinh thần, tài sản hoặc cơ quan, tổ chức bị thiệt hại về tài sản, uy tín do tội phạm gây ra. Khi tham gia tố tụng trong vụ án hình sự thì bị hại được quyền tự mình bảo vệ cho mình hoặc nhờ người bảo vệ cho mình.

Luật sư bảo vệ cho bị hại tại Hóc Môn
Luật sư bảo vệ cho bị hại tại Hóc Môn – Luật Châu Phúc

Ngoài bị hại ra thì người đại diện của bị hại cũng có quyền nhờ người bảo vệ cho bị hại trong trường hợp bị hại là người chưa thành niên, người có nhược điểm về thể chất hoặc người có nhược điểm về tâm thần, người bảo vệ bao gồm luật sư, bào chữa viên nhân dân, người đại diện của bị cáo, trợ giúp viên pháp lý.

Người đại diện theo quy định của pháp luật là người từ đủ mười tám tuổi trở lên, có đủ năng lực pháp luật dân sự, có đủ năng lực hành vi dân sự, có đủ điều kiện làm người đại diện và được xác định theo từng trường hợp đại diện cho người chưa thành niên, người có nhược điểm về thể chất hoặc tâm thần.

2. Vai trò của luật sư tham gia bảo vệ cho bị hại – Luật sư bảo vệ cho bị hại tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

Với vai trò là người bảo vệ cho bị hại thì luật sư được quyền nghiên cứu toàn bộ hồ sơ vụ án, được đọc, ghi chép và sao chụp những tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ án để phục vụ cho hoạt động bảo vệ của mình.

Với vai trò là người bảo vệ cho bị hại thì luật sư được quyền tự mình thu thập tài liệu, chứng cứ hoặc đề nghị cơ quan tiến hành tố tụng thu thập tài liệu, chứng cứ có liên quan để làm sáng tỏ sự thật khách quan của vụ án.

Với vai trò là người bảo vệ cho bị hại thì luật sư được quyền đưa ra lập luận khi tham gia phiên toà dựa trên quy định của pháp luật và dựa theo tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án để bảo vệ cho thân chủ của mình.

Với vai trò là người bảo vệ cho bị hại thì luật sư được quyền khiếu nại quyết định, hành vi của cơ quan tiến hành tố tụng hoặc người có thẩm quyền tiến hành tố tụng nếu quyết định, hành vi đó gây bất lợi cho thân chủ của mình.

3. Thủ tục nhờ luật sư tham gia bảo vệ cho bị hại – Luật sư bảo vệ cho bị hại tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

Để luật sư tham gia bảo vệ thì bị hại phải làm đơn yêu cầu luật sư gửi cho luật sư bảo vệ mà mình lựa chọn hoặc gửi cho tổ chức hành nghề luật sư nơi làm việc của luật sư mà mình lựa chọn tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Trên cơ sở đơn yêu cầu luật sư của bị hại thì luật sư sẽ liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng để nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ như thẻ luật sư, chứng chỉ hành nghề luật sư, đơn yêu cầu luật sư, văn bản cử luật sư của tổ chức hành nghề luật sư.

Sau khi được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng chấp nhận hồ sơ đăng ký bảo vệ thì luật sư sẽ chủ động liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng tùy vào từng giai đoạn cụ thể để tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại.

Luật sư bảo vệ cho bị hại tại Hóc Môn
Luật Châu Phúc – Luật sư bảo vệ cho bị hại tại Hóc Môn

Khách hàng có nhu cầu nhờ luật sư bảo vệ cho bị hại tại Hóc Môn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Luật sư bảo vệ cho bị hại tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 60 votes

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!

0909.86.00.86