Luật sư bảo vệ hình sự tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

24/09/2019 12:12 862 lần Chuyên mục: Lĩnh vực Hình sự

Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc – Luật sư bảo vệ hình sự tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh!

1. Quyền được nhờ luật sư tham gia bảo vệ trong vụ án hình sự – Luật sư bảo vệ hình sự tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

Theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự thì luật sư bảo vệ là người được người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự nhờ tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

Luật sư bảo vệ hình sự tại Hóc Môn
Luật sư bảo vệ hình sự tại Hóc Môn – Luật Châu Phúc

– Người bị tố giác được hiểu là người bị cá nhân phát hiện và tố cáo hành vi có dấu hiệu tội phạm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Người bị kiến nghị khởi tố được hiểu là người bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiến nghị xử lý vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

– Bị hại được hiểu là cá nhân bị thiệt hại về thể chất, tinh thần, tài sản hoặc cơ quan, tổ chức bị thiệt hại về tài sản, uy tín do tội phạm gây ra.

– Nguyên đơn dân sự được hiểu là cơ quan, tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do hành vi tội phạm gây ra và có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại.

– Bị đơn dân sự được hiểu là cơ quan, tổ chức, cá nhân mà theo pháp luật quy định phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại xảy ra.

– Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được hiểu là cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự.

2. Thời điểm luật sư được tham gia bảo vệ trong vụ án hình sự – Luật sư bảo vệ hình sự tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

Đối với người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố thì luật sư bảo vệ được tham gia khi lấy lời khai của người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố. Như vậy, ngay từ giai đoạn cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố thì người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố đã có quyền yêu cầu luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình.

Đối với bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì căn cứ vào thời điểm mà họ có đơn yêu cầu luật sư thì luật sư sẽ tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho họ ở các giai đoạn như giai đoạn giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố hoặc giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm hoặc phúc thẩm.

Như vậy, thời điểm luật sư bảo vệ tham gia trong vụ án hình sự hiện nay được mở rộng hơn so với quy định trước đây, đặc biệt là thời điểm luật sư tham gia bảo vệ cho người bị tố giác hoặc người bị kiến nghị khởi tố, điều này đảm bảo quyền của công dân trong quá trình tham gia tố tụng, qua đó cũng góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết các vụ án hình sự.

3. Thủ tục nhờ luật sư tham gia bảo vệ trong vụ án hình sự – Luật sư bảo vệ hình sự tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng luật sư huyện Hóc Môn – Luật Châu Phúc)

Để luật sư tham gia bảo vệ thì người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải làm đơn yêu cầu luật sư gửi cho luật sư bảo vệ mà mình lựa chọn hoặc gửi cho tổ chức hành nghề luật sư nơi làm việc của luật sư mà mình lựa chọn tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Trên cơ sở đơn yêu cầu luật sư của người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì luật sư sẽ liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng để nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ như thẻ luật sư, chứng chỉ hành nghề luật sư, đơn yêu cầu luật sư, văn bản cử luật sư của tổ chức hành nghề luật sư.

Sau khi được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng chấp nhận hồ sơ đăng ký bảo vệ thì luật sư sẽ chủ động liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng tùy vào từng giai đoạn cụ thể để tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Luật sư bảo vệ hình sự tại Hóc Môn
Luật Châu Phúc – Luật sư bảo vệ hình sự tại Hóc Môn

Khách hàng có nhu cầu nhờ luật sư bảo vệ hình sự tại Hóc Môn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được cung cấp những dịch vụ pháp lý chất lượng, chuyên nghiệp, hiệu quả. Chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc và thực hiện đúng phương châm “Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi”.

Luật sư bảo vệ hình sự tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
5 (100%) 51 votes

"Niềm tin của khách hàng là thành công của chúng tôi". Hãy gọi 0909.86.00.86 để được tư vấn!

0909.86.00.86